Fergana Faciası (Haziran 1989)

Fergana Olayları, 3 Haziran 1989’da Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde meydana gelen ve çoğunluğu Ahıska Türkleri olan etnik azınlıklar ile yerel Özbek nüfusu arasında çıkan etnik çatışmalardır.

Ahıska Türkleri, II. Dünya Savaşı’nda Joseph Stalin’in emriyle anavatanlarından Orta Asya’ya zorla sürgün edilmişlerdi ve birçoğu Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde yaşamaktaydı.

1989 yılındaki bu çatışmalar, Sovyetler Birliği’nin çöküşüne yakın bir zamanda meydana geldi ve etnik gerginliklerin arttığı bir dönemde yerel nüfus ile Ahıska Türkleri arasında çatışmaları tetikledi. Bu dönemde Sovyetler Birliği’nde birçok etnik grup, toprak ve kaynaklar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma talepleriyle, yerel ve merkezi hükümetlere baskı yapmaya başlamıştı.

Fergana’da Ahıska Türkleri’ne yönelik saldırılar başladığında, bu, birçok Ahıska Türkü’nün evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir şiddet dalgasına yol açtı. Saldırılar sonucunda yüzlerce Ahıska Türkü öldürüldü ve binlercesi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu olaylar Ahıska Türklerini yeniden sürgün durumuna düşürdü ve birçok kişi Rusya, Kazakistan ve diğer yerlere göç etti.

Fergana Olayları, Sovyetler Birliği’nin son yıllarında yaşanan etnik gerginliklerin ve şiddetin örneklerinden biri olarak kabul edilir ve Ahıska Türklerinin tarihindeki büyük travmalar arasında sayılır. Bu olaylar aynı zamanda, etnik çizgiler boyunca çatışmaların ve sosyal bölünmelerin, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ortaya çıkan yeni devletlerin siyasi ve sosyal dinamiklerini nasıl şekillendirebileceğini göstermesi açısından da önemlidir.

 

Bilgiyi Paylaş:
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *