Ahıskalı Türklerin Türk Basınında Sunum Biçimi: 1944 Ahıska Sürgünü, 1989 Fergana Faciası, 2004 Krosnodar Göçü ve 2010 Kırgızistan Çatışması Örnek Olayları – Orhan Faik (TEZ)

Bu tez Orhan Faik tarafından yazılmış olup 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. Aşağıda tezden yapılmış alıntıda “Tezin Yazılma Amacı” anlatılmaktadır.

Tezin Yazılma Amacı

Tez Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan başta olmakla, diğer ülkelerin kütüphanelerindeki arşivleri de incelemekle yazılmıştır. İlk bölümlerde makale, kitap ve tezlerden kullanılmıştır. Sonraki bölümlerde ise, gazete, dergi, haber bültenleri ve belgesellerden yararlanılmıştır. Osmanlı`nın bir parçası olarak yaşamlarını sürdüren Ahıska Türklerinin sürgünden sonraki geçtiği yolları konu etmektir. Bundan sonra ise, yukarda gösterildiği gibi halkın tarihinde önemli rola sahip olayların Türk Basını tarafından nasıl biçimlendirildiğine dair bilgileri kullanarak tezin içeriğini oluşturmaktır.

Bunun için tez çalışması zamanı Ankara Milli Kütüphanesinde bulunan gazetelerin arşivi incelenmiştir. 1944 yılında çıkarılan günlük gazeteleri incelenerek buradaki tarihi olaylarda Ahıska Türkleri kimliği araştırılmıştır. Maalesef net bilgilere ulaşılmasa bile, bazı bilgiler o dönemin olaylarının nasıl cereyan ettiğini, Ahıska Türklerinin sürgün olunduğu günlerde Sovyetlerde ve Türkiye`de cereyan eden olaylar ortaya çıkarılmıştır.

1956 yılından itibaren incelenen gazetelerde ise, sıkıyönetimden kurtulan Ahıska Türklerinin Türkiye basınında nasıl görünür kılınması ve ya Türk olarak tanıtımının yapılmaması nedenlerinin araştırılması tezin en önemli amacı olmuştur. Burada sadece medyanın hangi amaç taşıması ve ya Ahıska Türklerinin kimlik durumundan haberdar olup olmaması meselesi gündeme getirilmiştir.

1989 Fergana Faciası`na tezin bakış açısında ise, esas olan halkın bir kaç isimle kaydedilmesi olmuştur. Burada Ahıska Türklerine Misketler, Mesketler, Mesket Türkleri, Misket Türkleri ve Kafkas Müslümanları isimleri verilmiştir. Özbekistan`ın Fergana Vadisindeki olaylara zamanı Ahıska Türklerinin Sovyet yönetimine Türkiye`ye gitmek istemeleri ile ilgili haberlerini de Türk basını sayfalarına taşımıştır. Lakin, bu göçle ilgili de farklı fikirler ve söylemler ortaya çıkmıştır. Tezin içeriğinde tüm bu konuşulanlarla ilgili araştırmalara yer verilmektedir. Bu bölümde amaç, tarihte sürgün olunmuş yerlerine geri dönmek isteyen halkın mücadelesindeki farklı olayları ele alarak günümüdeki durumuyla kıyaslamaktır.

Ahıska Türklerinin 2004 yılında Amerika Birleşik evletlerine göç etme fikirleri dünyanın farklı medya kurumları tarafından farklı yorumlar almaktadır. Göç ettikten sonra Amerika`daki durumları ve yaptıkları çalışmalar Türkiye basını tarafından ilgi gördüğünden, 2004 yılında yaşanan durumla ilgili Türk basınının ifade biçimi ele alınmaktadır.

 

Orhan FAİK

Dosyayı indirmek için tıklayın

 

Bilgiyi Paylaş:
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *