Ahıska Türkleri’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne Göçü (Kısa)

Ahıska Türkleri’nin Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) göçü 2004 yılında başladı. ABD Hükümeti, Ahıska Türkleri’ni mülteciler olarak kabul ederek, sürgündeki bu halkın yeniden yerleştirilmesini sağladı. Göçmenlik ve Mültecilik Hizmetleri Bürosu (Bureau of Immigration and Refugee Services) tarafından yürütülen bir program aracılığıyla ABD’ye gelen Ahıska Türkleri, çoğunlukla bölgelerin uygunluklarına ve ailelerinin varlığına bağlı olarak çeşitli eyaletlere yerleştirildi.

Ahıska Türklerinin ABD’ye göç etme nedenleri genellikle daha iyi yaşam koşulları, daha fazla ekonomik fırsatlar ve demokratik özgürlükler arayışı olarak açıklanır. 1989 Fergana olayları ve Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından, Ahıska Türkleri Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da ayrımcılık, şiddet ve istikrarsızlıkla karşılaştılar. Bu, Ahıska Türklerinin daha güvenli ve istikrarlı bir yaşam umuduyla ABD’ye göç etmelerini tetikledi.

ABD’deki Ahıska Türkleri’nin durumu genellikle yerleştikleri eyalete bağlıdır. ABD’nin bazı bölgelerinde, Ahıska Türkleri toplulukları oldukça yoğundur. Örneğin, Dayton, Ohio ve Brooklyn, New York gibi yerlerde büyük Ahıska Türk toplulukları bulunmaktadır. Ahıska Türkleri, genellikle aktif bir şekilde kendi kültürel ve etnik kimliklerini sürdürmeye çalışırlar.

ABD’deki Ahıska Türklerinin çoğu, dil engelleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle başlangıçta zorluklar yaşamış olsa da, birçok kişi zamanla Amerikan toplumuna uyum sağlamış ve Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Ahıska Türk toplulukları, çeşitli kültürel etkinlikler ve dernekler aracılığıyla birlik ve dayanışmayı koruma çabalarını sürdürmektedir.

Bilgiyi Paylaş:
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *