Ahıska Türkleri Kimdir

Ahıska Türkleri,  Gürcistan’ın güneybatısında, tarihi Samtskhe bölgesinde (bugünkü Ahıska) yerleşik olan bir Türk etnik grubudur. Ahıska Türklerinin orijinal vatanı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin’in emriyle sürgüne gönderildikleri Ahıska bölgesidir.

Ahıska Türkleri, genel olarak Müslümandır ve Sünni İslam’ın Hanefi mezhebine bağlıdırlar. İnançları ve uygulamaları, özellikle Osmanlı dönemi boyunca İslam’ın Osmanlı yorumuna ağır bir şekilde dayanır.

Ahıska Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından ve özellikle Sovyetler Birliği döneminde, sürgün ve zorla yerinden edilme tarihine sahip bir halktır. 1944 yılında Joseph Stalin tarafından verilen bir emirle Ahıska Türkleri Orta Asya’ya sürgün edilmiştir, bu olay Ahıska Türklerinin tarihindeki en önemli ve travmatik dönemeç noktalarından biri olarak kabul edilir.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana Ahıska Türkleri, farklı bölgelere dağılmış durumdadır. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve diğer birçok ülkede Ahıska Türklerinin toplulukları bulunmaktadır.

2023 itibariyle, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönebilme haklarına dair tartışmalar devam etmektedir. Gürcistan, Avrupa Konseyi ile 1999 yılında yaptığı anlaşma gereği Ahıska Türklerinin dönüşünü kabul etmekle yükümlü olmasına rağmen, bu süreç yavaş ilerlemekte ve kompleks bir durumdur.

Ahıska Türkleri, geleneklerine, kültürlerine ve kimliklerine sıkı sıkıya bağlı bir halktır. Türkçe konuşurlar ve genellikle Osmanlı-Türk geleneklerini ve kültürünü sürdürmüştürler.

Bilgiyi Paylaş:
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *